Modifikovaný systém hodnocení ovocných destilátů a lihovin, podle Balík 2015

Hodnocení ovocných destilátů a ostatních lihovin

Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

vedoucí Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF Lednice, MZLU v Brně

 

Název a datum soutěže:

Číslo komise:

Hodnotitel:                                      

Vzorek

 

Vzhled

+

bez

bodování

Čistota vůně

0 – 5

Intenzita vůně

0 – 5

Harmonie vůně

0 - 5

Čistota chuti

0 - 5

Intenzita

chuti

0 - 5

Harmonie chuti

0 - 5

Jemnost

chuti

0 - 5

Kvalita

dochuti

0 - 5

Typičnost destilátu    

0 - 5

Celkový dojem    

0 - 5

Body celkem

1

Ano / Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ano / Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ano / Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano = vzhled odpovídá druhu nebo technologii výroby destilátu nebo lihoviny

Ne = vzhled neodpovídá a destilát nebo lihovina je vyřazena z hodnocení (nepřijatelný zákal, usazenina, sraženiny nebo nepřijatelné zabarvení)

Bodové hodnocení: 5- vynikající, 4 -velmi dobrý, 3-dobrý, 2 -dostatečný, 1-nedostatečný, 0-nepřijatelný

Poznámka: Jestliže destilát nebo lihovina získají v jakémkoli hodnoceném znaku nulu, pak je vyřazen z hodnocení.

 

 

Doporučení pro udělování ocenění (max. 30 % z vystavovaných vzorků):

46 – 50:  destiláty vynikající kvality

38 – 45:  velmi dobré destiláty

29 – 37:  dobré destiláty

20 – 28:  méně přijatelné destiláty

11 – 19:  nedostatečné destiláty

0 – 10:    nepřijatelné a vyřazené destiláty

 

 

Popis požadavků na hodnocené znaky destilátu

 

 

Čistota vůně destilátu (hodnocení přítomnosti negativních pachů v destilátu)

5

Vynikající

Vůně je zcela bez negativních pachů.

(příklady negativních pachů: dokapový, octový, připálený, zemitý, aldehydický, hnilobný, chemicky syntetický, zatuchlý, lékárenský, po plísních, po ředidlech, po plastech, po mýdle, po syntetických aromatech či trestích, dráždivý oxidem siřičitým aj.)

4

Velmi dobrý

Velmi málo zřetelné negativní pachy ve vůni.

3

Dobrý

Přítomné negativní pachy narušují vůni destilátu, ale ne výrazným způsobem.

2

Dostatečný

Přítomné negativní pachy výrazně narušují vůni destilátu.

1

Nedostatečný

Přítomné negativní pachy zcela převažují ve vůni destilátu.

0

Nepřijatelný

Intenzita negativních pachů je tak nepřijatelná, že je to důvod k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Intenzita vůně destilátu (hodnocení intenzity pozitivních složek ve vůni destilátu)

5

Vynikající

Vynikající intenzita vůně, mimořádně výrazná a pozitivně charakteristická.

4

Velmi dobrý

Intenzivní a pozitivně charakteristická vůně.

3

Dobrý

Méně intenzivní až slabší vůně.

2

Dostatečný

Velmi slabá, nevýrazná nebo netypická vůně.

1

Nedostatečný

Zcela nevýrazná nebo netypická vůně nebo velmi nečistá vůně.

0

Nepřijatelný

Typ vůně, intenzita nebo čistota vůně jsou tak nepřijatelné, že je to důvod     k vyloučení destilátu z hodnocení.

Harmonie vůně destilátu (hodnocení vyváženosti a jemnosti vůně destilátu)

5

Vynikající

Vynikající harmonie vůně, dokonale vyvážená a jemná.

4

Velmi dobrý

Velmi dobrá harmonie vůně, vyvážená a jemná.

3

Dobrý

Méně sladěná vůně s nevyváženými složkami.

2

Dostatečný

Velmi slabě vyvážená vůně nebo s vystupujícími hrubými složkami.

1

Nedostatečný

Zcela neharmonická, nevyrovnaná vůně s výrazně vystupujícími hrubými složkami.

0

Nepřijatelný

Harmonie vůně je zcela nepřijatelná a je důvodem k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Čistota chuti destilátu (hodnocení přítomnosti negativních příchutí v destilátu)

5

Vynikající

Chuť je zcela bez negativních příchutí.

(příklady negativních příchutí: dokapová, octová, připálená, zemitá, aldehydická, chemicky syntetická, hnilobná, zatuchlá, nahořklá, svíravá, nakyslá, lékárenská, po plísních, po ředidlech, po plastech, po mýdle, po syntetických aromatech či trestích, dráždivá oxidem siřičitým aj.)

4

Velmi dobrý

V chuti jsou velmi málo zřetelné negativní příchutě.

3

Dobrý

Přítomné negativní příchutě narušují chuť destilátu, ale ne výrazným způsobem.

2

Dostatečný

Přítomné negativní příchutě výrazně narušují chuť destilátu.

1

Nedostatečný

Přítomné negativní příchutě zcela převažují v chuti destilátu.

0

Nepřijatelný

Intenzita negativní příchutí je tak nepřijatelná, že je to důvod k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Intenzita chuti destilátu (hodnocení intenzity pozitivních složek v chuti destilátu)

5

Vynikající

Vynikající intenzita chuti, mimořádně výrazná a pozitivně charakteristická.

4

Velmi dobrý

Intenzivní a pozitivně charakteristická chuť.

3

Dobrý

Méně intenzivní až slabší chuť.

2

Dostatečný

Velmi slabá, nevýrazná nebo netypická chuť.

1

Nedostatečný

Zcela nevýrazná nebo netypická chuť nebo velmi nečistá chuť.

0

Nepřijatelný

Typ chuti, intenzita nebo čistota chuti jsou tak nepřijatelné, že je to důvod   k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Harmonie chuti destilátu (hodnocení struktury a vyváženosti chuťových složek v destilátu)

5

Vynikající

Vynikající harmonie chuti, vysoce ušlechtilá, dokonale vyvážená chuť.

4

Velmi dobrý

Velmi dobrá harmonie chuti, ušlechtilá a vyvážená.

3

Dobrý

Méně sladěná chuť s nevyváženými složkami.

2

Dostatečný

Nevyrovnaná chuť se silně vystupujícími neharmonickými složkami nebo příchutěmi (např. netypicky nasládlá aj.).

1

Nedostatečný

Zcela nevyvážená chuť s výrazně vystupujícími neharmonickými složkami nebo příchutěmi (např. nepřiměřeně nasládlá aj.).

0

Nepřijatelný

Harmonie chuti je zcela nepřijatelná a je důvodem k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Jemnost chuti destilátu (hodnocení projevů jemnosti nebo hrubosti v chuti destilátu)

5

Vynikající

Vynikající jemnost, mimořádně lahodná a hladká chuť.

4

Velmi dobrý

Velmi dobrá jemnost chuti s hladkým projevem.

3

Dobrý

Dochuť s patrnými hrubšími, drsnými nebo pálivými tóny na kořeni jazyka.

2

Dostatečný

Hrubá, ostrá chuť, drhne, svírá nebo pálí na kořeni jazyka.

1

Nedostatečný

Výrazně hrubá, velmi ostrá chuť, silně drhne, svírá nebo pálí na kořeni jazyka.

0

Nepřijatelný

Jemnost chuti je zcela nepřijatelná a je důvodem k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Kvalita dochuti  (hodnocení kvality a délky aromatičnosti po vyplivnutí nebo        

                               po polknutí destilátu)                    

5

Vynikající

Dochuť velmi čistá, výrazně plná a aromaticky velmi dlouhá.

4

Velmi dobrý

Dochuť čistá, plná a aromaticky dlouhá.

3

Dobrý

Kvalita dochuti má patrné nedostatky, je méně plná nebo aromaticky krátce trvající.

2

Dostatečný

Kvalita dochuti má výrazné nedostatky nebo je prázdná nebo velmi krátká nebo výrazně nečistá.

1

Nedostatečný

Pozitivní dochuť chybí, negativní tóny zcela převažují.

0

Nepřijatelný

Kvalita dochuti je tak nepřijatelná, že je to důvod k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Typičnost destilátu (hodnocení, zda vzhled, vůně a chuť destilátu odpovídají uvedenému ovocnému druhu, odrůdě nebo technologie)

5

Vynikající

Destilát je mimořádně typický, se silným výrazem uvedeného ovocného druhu, odrůdy nebo technologie.

4

Velmi dobrý

Destilát je typický pro uvedený ovocný druh, odrůdu nebo technologii.

3

Dobrá

Destilát je méně charakteristický, s patrnými příměsi jiného ovocného druhu, odrůdy nebo technologie.

2

Dostatečný

V destilátu výrazně vystupuje jiný ovocný druh nebo technologie než je uvedeno.

1

Nedostatečný

Destilát zcela neodpovídá uvedenému ovocnému druhu nebo technologii.

0

Nepřijatelný

Originalita destilátu je nepřijatelná a je důvodem k vyloučení destilátu z hodnocení.

 

Celkový dojem destilátu (komplexní hodnocení vzhledu, barevných vlastností, vůně a chuti)

5

Vynikající

Volba bodové hodnoty slouží k jemnému bodovému rozlišení mezi hodnocenými destiláty a vyjadřuje stupeň doporučení pro konzumenta.

4

Velmi dobrý

3

Dobrý

2

Méně přijatelný

1

Nedostatečný

0

Nepřijatelný

Celkový charakter destilátu je nepřijatelný a je důvodem k jeho vyloučení z hodnocení.

Modifikovaný systém hodnocení ovocných destilátů a lihovin, podle Balík 2015