PRAVIDLA VLKOVSKÉHO MASOPUSTNÍHO KOŠTU DESTILÁTŮ

PRAVIDLA VLKOVSKÉHO MASOPUSTNÍHO KOŠTU DESTILÁTŮ
Vlkovského masopustního koštu destilátů (dále jen VMKD) se může jako vystavující zúčastnit každý,
kdo:
· je starší 18 let a souhlasí s těmito pravidly
· poskytne do uzávěrky vzorek neupravovaného (doslazení, dochucení, přidání aroma) slivovice
nebo ovocného destilátu o objemu minimálně 1 litr
· Barevně odlišný vzorek je hodnocen pouze komisionálně
· uvede při předání vzorku jméno s kontaktem (mobil, email), druh ovoce, rok sklizně a množství
etanolu, případně pálenici (nelze dodatečně)
VMKD se skládá ze dvou kategorií:
1. kategorie „slivovice“ - sem patří všechny destiláty ze švestek, pološvestek a slív (švestka domácí,
kadlátka, trnka, durancie, lepotica, atd.)
2. kategorie „ostatní destiláty“ – veškeré ovoce mimo první kategorii
a dvou hodnocení:
1. komisionálního (probíhá týden před koštem), hodnotitelem může být
a. každý vystavující (možnost delegování náhradníka)
b. pořadatelem pozvaný provozovatel pálenice
c. pořadatelem pozvaný host
2. laického (rozhoduje \množství odlitého vzorku v den výstavy), první odlitá láhev vítězí☺
Komisionální hodnocení zajišťuje pořadatel, hodnotitele pozve včas a ručí za anonymitu vzorků. Členové
hodnotící komise využívají metodu hodnocení vzorků dle Doc. Ing. Josefa Balíka Ph.D. se kterou jsou
předem seznámeni. Toto hodnocení probíhá nejpozději jeden den před samotnou výstavou. Ceny
z tohoto hodnocení jsou předány za nejlepší slivovici/destilát.
Laické hodnocení probíhá v rámci výstavy, kdy množství destilátu v lahvi, před vyhlášením výsledků,
určuje pořadí (čím menší množství, tím lepší umístění; první nejvíce odlitá láhev je vítěz). Z této soutěže
jsou vyloučeny nečiré vzorky, obarvené např.: macerací, zráním v sudu atd. Ceny takto hodnoceny jsou
předány za nejoblíbenější slivovici/destilát.
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po 20. hodině. V obou soutěžích i kategoriích obdrží 1. - 3.
místo medaile + ceny, 4. – 5. místo diplom.
POVINNOSTI POŘADATELE:
· za každý přijatý vzorek odměnit vystavujícího volnou vstupenkou pro 2 osoby
· zajistit anonymitu vzorků až do vyhlášení výsledků a férový průběh celého koštu
· seznámit hodnotitele předem s metodou komisionálního hodnocení
· účast pořadatele jako vystavujícího je možná v obou kategoriích i hodnoceních pouze mimo soutěž

 

Vlkovského masopustního koštu destilátů (dále jen VMKD) se může jako vystavující zúčastnit každý, kdo:

·       je starší 18 let a souhlasí s těmito pravidly

·       poskytne do uzávěrky vzorek neupravovaného (doslazení, dochucení, přidání aroma) slivovice nebo ovocného destilátu o objemu minimálně 1 litr

·       barevně odlišný vzorek je hodnocen pouze komisionálně

·       uvede při předání vzorku jméno s kontaktem (mobil, email), druh ovoce, rok sklizně a množství etanolu, případně pálenici (nelze dodatečně)

VMKD se skládá ze dvou kategorií:

1.  kategorie „slivovice“ - sem patří všechny destiláty ze švestek, pološvestek a slív (švestka domácí, kadlátka, trnka, durancie, lepotica, atd.)

2.  kategorie „ostatní destiláty“ – veškeré ovoce mimo první kategorii

 a dvou hodnocení:

1.    komisionálního (probíhá týden před koštem), hodnotitelem může být

a.      každý vystavující (možnost delegování náhradníka)

b.      pořadatelem pozvaný provozovatel pálenice

c.       pořadatelem pozvaný host

2.     laického (rozhoduje \množství odlitého vzorku v den výstavy), první odlitá láhev vítězíJ

Komisionální hodnocení zajišťuje pořadatel, hodnotitele pozve včas a ručí za anonymitu vzorků. Členové hodnotící komise využívají metodu hodnocení vzorků dle Doc. Ing. Josefa Balíka Ph.D. se kterou jsou předem seznámeni. Toto hodnocení probíhá nejpozději jeden den před samotnou výstavou. Ceny z tohoto hodnocení jsou předány za nejlepší slivovici/destilát.

Laické hodnocení probíhá v rámci výstavy, kdy množství destilátu v lahvi, před vyhlášením výsledků, určuje pořadí (čím menší množství, tím lepší umístění; první nejvíce odlitá láhev je vítěz). Z této soutěže jsou vyloučeny nečiré vzorky, obarvené např.: macerací, zráním v sudu atd. Ceny takto hodnoceny jsou předány za nejoblíbenější slivovici/destilát.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po 20. hodině. V obou soutěžích i kategoriích obdrží 1. - 3. místo medaile + ceny, 4. – 5. místo diplom.

POVINNOSTI POŘADATELE:

·         za každý přijatý vzorek odměnit vystavujícího volnou vstupenkou pro 2 osoby

·         zajistit anonymitu vzorků až do vyhlášení výsledků a férový průběh celého koštu

·         seznámit hodnotitele předem s metodou komisionálního hodnocení

·         účast pořadatele jako vystavujícího je možná v obou kategoriích i hodnoceních pouze mimo soutěž

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚVNICKÉ SOUTĚŽE

V rámci VMKD pořadatel umožní návštěvníkům účast v soutěži o „znalce destilátů“ kterým se stane ten, který rozpozná druh ovoce u nejvíce vystavených vzorků. Účastník musí vyplnit tipovací arch a odevzdat ho dle pravidel vyhlášených při koštu. Ze soutěže jsou vyloučeni pořadatelé a vystavující. Při shodě správných tipů určuje rozstřel pořadatel. První tři soutěžící obdrží diplom a věcnou cenu.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE PÁLENIC

Pořadatel vyhlašuje od roku 2020 soutěž pálenic. Pokud vystavující uvede u svého vzorku název pálenice, ve které byl vzorek destilován, je dané pálenici přidělen počet bodů, dle pořadí a počtu vzorků. Např. 1. místo při 27 soutěžních vzorcích přinese dané pálenici 27 bodů (a 5. místo 23bodů).  

 O celkovém pořadí pálenice rozhoduje průměrná bodová známka (součet všech bodů v daném ročníku VMKD-obě kategorie i způsoby hodnocení vydělíme počtem známek). První tři pálenice obdrží diplom.

 

 

 

Ve Vlkově 23.1. 2020                                                                                  Pořadatel: Ivoš Vinkler, Vlkov 16